ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 สิงหาคม 2552
กีฬาท้องที่ท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2552

กีฬาท้องที่ท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2552 


นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมคณะนักกีฬาและประชาชนตัวแทนอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2552 ณ. สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างผุ้นำท้องที่และผุ้นำท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก