ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และเจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา อบต. อรัญญิก มอบงบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อบต. อรัญญิก มอบงบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และเจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา อบต. อรัญญิก มอบงบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ณ . ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน พร้อมสื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป