ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายเลียบทางรถไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายเลียบทางรถไฟ 


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกโดยมี ดร. จิรัฎฐ์ สันติวงษ์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายจำลอง อาจคงหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมยศ พันทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบทางรถไฟ ณ. หน้าโรงเรียนสะพานที่ 3 เชื่อมต่อทางเข้าสนามบิน หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางองค์การบริการส่วนตำบลอรัญญิก และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังได้มอบถุงน้ำใจ จำนวน 150 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่มาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ในครั้งนี้ด้วย สำหรับการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น