ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก ศูนย์ 1 และ 2 


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายอรรถพร พูนสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก ศูนย์ 1 และ 2 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น