ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ จันโทมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่3 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบการอาหาร และผู้ทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก