ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโครงการรวมหัวใจคนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา “ 9 ในดวงใจ”

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโครงการรวมหัวใจ คนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

 “ 9 ในดวงใจ” 


เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2552 นายธีระพงษ์ จันโทมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายอรรถพร พูนสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโครงการรวมหัวใจคนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา “ 9 ในดวงใจ” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 09.09 น. วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนทุกสาขาอาชีพ ร่วมพิธี ณ .ศาลาประชาคม จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักชาติ แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์