ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกับสโมสรฝึกการพูดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกับสโมสรฝึกการพูดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกับสโมสรฝึกการพูดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อการแก้ปัญหาสังคมโดยรวม ณ. ห้องประชุมวรินทร โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย