ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสามปี ( พศ. 2553 - 2555 )

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสามปี ( พศ. 2553 - 2555 ) 


นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสามปี ( พศ. 2553 - 2555 ) เพื่อให้การพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2552 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก