ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " งดเหล้า เข้าวัด "

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " งดเหล้า เข้าวัด " 


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " งดเหล้า เข้าวัด " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ ณ. วัดเทพกุญชร วัดสระสี่เหลี่ยม วัดสระไม้แดง และวัดเขื่อนขันธ์ ตำบลอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก