ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก 


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกขึ้น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยการจัดการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเข้าร่วมประชุม เพื่อขอพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานฯ ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น