ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
0 543
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบชุดนักเรียน ชุดพละ และของใช้สำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบชุดนักเรียน ชุดพละ และของใช้สำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก 


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายศุภกร แพดิษฐ์ รต.หาญ กฤษณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และเจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบชุดนักเรียน ชุดพละ และของใช้สำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก 1 และ 2 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก