ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 กันยายน 2552
ร่วมมอบเงินอุดหนุน 4 โครงการ ของโรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบเงินอุดหนุน 4 โครงการ ของโรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก 


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และนางสมพร อาจนนท์ลา นักวิชาการการศึกษา รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ร่วมมอบเงินอุดหนุน 4 โครงการของโรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก ในปีงบประมาณ พศ. 2552 จำนวน 160,000 บาท ณ.โรงเรียนสะพานที่ 3 โดยมี นายสุนทร สมศรี ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป