ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน 46 ตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก 


นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และนางสมพร อาจนนท์ลา นักวิชาการการศึกษา รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ร่วมมอบเงินอุดหนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน 46 ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน 46 ตำบลอรัญญิก