ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


 วันที่ 30 กันยายน 2552 นายวีรยุทธ ไวยภาษ นายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต. อรัญญิก อ. เมือง จ.พิษณุโลก การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจบหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 119 คน