ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกจัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น. นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบการกิจกรรม ตลอดจนแนวทางดำเนินงาน เพื่อให้กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย