ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 ตุลาคม 2552
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมู่ 9 ต. อรัญญิก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมู่ 9 ตำบลอรัญญิก 


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก หมู่ 8 และหมู่ 9 ต. อรัญญิก ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมู่ 9 ต. อรัญญิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านของ อบต. อรัญญิกมีรายได้ เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย และยึดหลัก สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากสารเจือปน รสชาติกลมกล่อม ท่านผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ของตำบลอรัญญิกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โทร 055 - 377730 หรือ www.arunyik.go.th ซึ่งในเวลาเดียวกัน TT เคเบิ้ลทีวี ได้มาถ่ายทำรายการ "มองมุมใหม่กับ อบต. อรัญญิก" เพื่ออกอากาศในวันที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00น 19.00น และ22.00น