ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ จันโทมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก นายอรรถพร พูนสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นที่รักยิ่งของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า