ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกจัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกจัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาตำบลอรัญญิก ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยได้ผ่านการจัดทำร่างแผนฯ ดังกล่าว จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา