ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 ตุลาคม 2552
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก 


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 10.15 น. ดร. ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ และนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก นายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร ณ. หมู่บ้านชาวแพ หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลอรัญญิก และนำไปแก้ไขต่อไป