ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
2 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กับการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กับการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 


องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กับการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จ. พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552 ณ. บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฎส่วนวังจันทน์ โดยมี นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ของตำบลอรัญญิก จึงส่งกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ต. อรัญญิก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรือนไทยจิ๋ว หมู่ที่ 5 และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว หมู่ที่ 2 ต.อรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้