ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ว่าที่พันตรี วีรยุทธ ไวยภาษ นายอำเภอเมือง จ. พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 ณ. ลานหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านชาวแพ ม. 10 ต. อรัญญิก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และท่านผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ โดยการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และการประกวดกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงอันเป็นวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อให้ประชาชนในตำบลอรัญญิก ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ร่วมคิด ร่วมประดิษฐ์ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชนต่อไป