ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
5 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการและพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 


อบต.อรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ พนักงานอบต.อรัญญิก โดยมีนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกอบต.อรัญญิก พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ จันโทมา ปลัดอบต.อรัญญิก นายอรรถพร พูนสวัสดิ์ รองปลัดอบต.อรัญญิก และข้าราชการ พนักงาน อบต.อรัญญิก ณ. ห้องประชุม อบต. อรัญญิก โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารได้พูดถึงเรื่องการมอบหมายนโยบายการบริการประชาชน การประหยัดพลังงาน การร่วมมือในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จทุกด้าน เพื่อให้เข้าหลักธรรมมาภิบาลต่อไป