ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก 


องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ประเภท 2) และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับประกาศนียบัตรอย่างต่ำระดับ ประถมศึกษา (ป.6) มศ.3 ม.3 หรือเทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ได้รับประกาศนียบัตร อย่างต่ำระดับประถมศึกษา (ป.6) มศ 3 ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ. สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)