ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พศ. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พศ. 2552 


องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พศ.2552 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมย่อยองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 คน โดยการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลอรัญญิกต่อไป