ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 40

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 40 


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายเนตร ศรีพรม และนางวาสนา สุวาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 40 ณ. อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ. เมือง จ. พิษณุโลก