ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2) 


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 นายนรเศรษฐ์ จิตกำเหนิด หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ "องค์ประกอบของไฟ" โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถรับทราบและเข้าใจถึงองค์ประกอบของไฟ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการลุกไหม้ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดับเพลิงได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว