ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานการประชุมสภาสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ณ. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก การจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน ด้านฝ่ายบริหารนำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้