ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 กุมภาพันธ์์ 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562