ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 พฤศจิกายน 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2552