ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 พฤศจิกายน 2552
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

รองนายก อบต.อรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก 


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก (phitsanulok Walking Strcet) โดยมีนาย ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน และนางเปรมฤดี ชามพูนนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกและคณะให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดได้ทำขึ้น ณ. ถนนสังฆบูชา (หน้าวัดจันทร์ตะวันออก) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของ วัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าพื้นเมือง ศิลปหัตถกรรม งานฝีมือ ตลอดจนเศรษฐ์กิจชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 -24.00 น. โดยจะแบ่งประเภทสินค้า เป็น 8 ประเภท ได้แก่ งานศิลป์ งานหัตถกรรม เครื่องประดับ สินค้าเกษตร สินค้าOTOP อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการ การแพทย์แผนไทยเป็นต้น