ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์