ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 พฤษภาคม 2562
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา และสร้างจิตสำนึกในการลดคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา และสร้างจิตสำนึกในการลดคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R จึงขอประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา โดยสามารถฟังและดาวน์โหลดเพลง 3 อาร์สา ได้ตามลิงก์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ดังลิงก์ด้านล่างนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบ เพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย นายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) จาก มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3 อาร์สา ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้  

เอกสาร :