ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 ธันวาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช 


วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช โดยมีสมาชิกสภาอบต. อรัญญิก ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ.วัดเทพกุญชร ม.3 ต. อรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะทำให้หน่วยงานและกำลังพลในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนในชุมชน มีความรักความสามัคคี