ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 ธันวาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


4 ธันวาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยนายบุญธรรม หนูเทศน์ กำนัน ตำบลอรัญญิก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก