ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 ธันวาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา


วันที่ 5 ธันวาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยมี นายปรีชา เรื่องจันทร์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เป็นประธาน ณ. บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงนำหลักธรรมทางศาสนา ทางการปกครอง และหลักธรรมชาติมาประพฤติ ปฏิบัติ เป็นแบบอย่างแก่ราษฎร และทรงส่งเสริมให้พสกนิกรนำหลักธรรมต่างๆ ไปใช้ให้เกิดผลดีทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ