ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 ธันวาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 


วันที่ 7 ธันวาคม 2552 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมคณะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-13 ธันวาคม 2552 ณ. บริเวณสนามหลวง ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนิน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้