ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
5 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง