ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ธันวาคม 2562
กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก จึงได้ทำความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยประกาศนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก เพื่อเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนผู้บริโภคลดใช้ถุงพลาสติก ตลอดจน รณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th