ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโครงการเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโครงการเทศบาลเมืองอรัญญิก

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สามารถโทรที่สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยของประชาชน ประสานงานโรงพยาบาล และแจ้งเหตุผู้มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)