ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 กรกฏาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามหมวดอักษรชื่อและลำดับบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประชาชนโดยสามารถเข้าตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ตามหมวดอักษร และลำดับบัญชีรายชื่อ ได้ 3 ช่องทาง

1. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (ตึกหลังใหม่)

2. สามารถเข้าตรวจสอบได้ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1aoYmL4RN4qNVm4EGKxHToBNmR6FShPMJ?usp=sharing

3. ติดต่อสอบถามได้ที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 201 หรือ ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ