ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563