ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2563เทศบาลเมืองอรัญญิก กำหนดการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลอรัญญิก เพื่อออกให้บริการประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระภาษี หรือมีความประสงค์จะชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 10 หมู่บ้าน จึงขอให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปชำระภาษีได้ที่จุดบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 ตามกำหนดเวลาและสถานที่ออกจุดให้บริการของแต่ละหมู่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 203 ในวันและเวลาราชการ