ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 ตุลาคม 2563
เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีใน "โครงการ November Series 2020" ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit, eLogistics Summit, Robotics Summit และ Privacy&Security Summit

ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit, eLogistics Summit, Robotics Summit และ Privacy&Security Summit

โครงการ November Series 2020