ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 ตุลาคม 2563
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563" เทศบาลเมืองอรัญญิก

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563" เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก