ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4)

ขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจสอบตามลำดับที่ หมวดอักษร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4)

ขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจสอบตามลำดับที่ หมวดอักษร บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) ได้ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1pW-jq31RkLhkJWK28rXZfpQjJSElGrBo?usp=sharing หรือสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ