ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัั้ง

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัั้ง