ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 ธันวาคม 2563
ชี้แจงมาตรการการกักตัวของจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มเติม...

ชี้แจงมาตรการการกักตัวของจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มเติม...

1) จะดำเนินการกักตัวเฉพาะผู้ที่อศัยและมาจากพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่ง ศบค.ส่วนกลางประกาศตามสถานการณ์การระบาดในรายวันเท่านั้น

2) พื้นที่ที่เป็นสีแดง สามารถเพิ่มได้ทุกวัน ตามประกาศของส่วนกลางและจังหวัดพิษณุโลกจะกักกันตัวผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงตามประกาศนั้นเป็นหลัก

3) ระยะเวลาการกกกันตัวจะดำเนินการไม่เกิน 14 วัน หรือกักตัวภายในระยะเวลาที่มาพำนักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องกักตัวครบ 14 วัน) และเป็นการกักกันตัวในบ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง

4) เนื่องจากช่วงนี้ การสอบถามทางโทรศัพท์อย่างมากมาย จึงอาจทำคู่สายมีความขัดข้อง ต้องขออภัยใน ณ ที่นี้

5) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในรายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกท่าน ติดตามข่าวสารจากเพจเฟ

ซบุ๊กของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตัวของท่านและคนใกล้ชิด

6) ในช่วงนอกเวลราชการ ขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขตามภาพด้านล่างประกาศนี้


ที่มาข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก