ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่าน App “Save Phitsanulok”

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่าน App “Save Phitsanulok”

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ครอบครัวรวมทั้งคนที่ท่านรัก เมื่อท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่นเข้าสู่พิษณุโลกขอความร่วมมือลงทะเบียน โดยการสแกนOR CODE ด้วยข้อมูลที่แท้จริง

(โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)