ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 มกราคม 2564
การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์