ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"